Banguide

 Hål 1

Hål 1. Gul 446m/Röd 423m HCP 15 Par 5, med Medelhavet i horisonten, något sluttande fairway vänster, hela hålets sträckning går nedför fram till en stor utmanande green som lutar ifrån och vänster. Sikta på höger sida på utslaget. Birdieläge redan på 1:an.


 Hål 2

Hål 2. Gul 334m/Röd 273m HCP 13 Par 4, där utslaget placeras så nära palmerna man vågar på höger sidan för ett optimalt inspel. Vid flaggplacering till vänster sikta mitt på green då vänster sida har avrinnings ytor ned mot stor bunker.


 Hål 3

Hål 3. Gul 356m/Röd 306m HCP 7 Par 4, här studerar apelsin lundarna bakom tee utslaget, där bästa placering av utslaget landar på vänster fairway sida. Inspel sker mot en något upphöjd green. Avrinnings ytor till vänster om green mot gräs bunkrar. Vid korta flagg placeringar kan det vara bättre att spela bollen i greenkanten kort då en nedför putt ofta ändå hamnar här.


 Hål 4

Hål 4. Gul 195m/Röd 131m HCP 9 Par 3, ett läckert hål som spelas något nedför men där bunkrarna kort green gör en lång carry nödvändig. Medelgolfaren spelar kanske strategiskt kort om bunkrarna för att sedan kunna göra ett inspel med bra möjligheter för en kort par putt. Undvik att ligga höger om flaggan oavsett flagg placering, då detta ger en mycket svår nerför putt.


 Hål 5

Hål 5. Gul 398m/Röd 316m HCP 5 Par 4, ett dogleg till höger, där ett välplacerat utslag (sikta mellan huskropparna i bakgrunden på utslaget) ger en bra översikt över hela greenen då hålet vid doglegen går nedför mot en inbunkrad green. Par på detta ganska svåra hål känns som bonus.

Herr och damtoalett finns på väg till 6:e tee

 Hål 6

Hål 6. Gul 157m/Röd 133m HCP 17 Par 3, ett härligt kort hål, med en green som lutar något mot, birdiechans för dig som placerar bollen kort om flagg placeringen. Undvik att vara lång.


 Hål 7

Hål 7. Gul 505m/Röd 400m HCP 3 Par 5, där utslaget från gul tee spelas något över buskaget på höger sidan för ett optimalt andra slag. Damerna har från utslaget en härlig utsikt över hela hålets sträckning där utslagen precis som för herrarna spelas nedför, därefter spelas hålet uppför så här behövs minst en klubba till för rätt längd. Lurig green med svåra puttar om man är förbi flaggan.


 Hål 8

Hål 8. Gul 348m/Röd 292m HCP 11 Par 4, dolt utslag från gul tee men spelas nära höger fairway sida då fairway här lutar ned mot ett sidovatten hinder samt buskage som omöjliggör inspel över vattenhinder. Från damernas utslag har man en bra vy över hålets hela sträckning. Här ställs du ofta inför valet våga/ chansa eller spela safe, då inspel som hamnar höger om green oftast rinner ner i vatten hindret med pliktslag som följd. Par här är blir du kanske ensam om i bollen?


 Hål 9

Hål 9. Gul 400m/Röd 318m HCP 1 Par 4, banans svåraste hål som kräver ett perfekt utslag, med en hook eller draw hamnar du i svårigheter för ett lågt resultat på detta hål. Fairway slagen och inspelen spelas likt 7:e uppför, så vill du inte hamna i bunkrarna innan greenen ta minst en klubba till. Ett tips är att kolla dagens flagg placering på detta hål redan innan du slår ut på 1:an, då flaggans exakta placering är svår att se vid inspelet. Birdie här skall firas när du kommer in!


 Hål 10

Hål 10. Gul 195m/Röd 161m HCP 12 Par 3, ett läckert korthål med en liten sänka mellan tee och green. Här krävs en lång carry eller att man spelar bollen ut mot höger sidan för att undvika den förrädiska djupa bunkern på vänster sidan. Mycket svårläst green, kolla från flera håll innan du puttar.


 Hål 11

Hål 11. Gul 300m/Röd 240m HCP 18 par 4, ett dogleg höger, nedför hela vägen, där den modige och långtslående kan chansa på att träffa greenen på första slaget genom att sikta över out of bounds området. Medelgolfaren som känner större trygghet kan hålla en snäv linje på höger sidan utan katastrof och efter ett relativt lätt inspel ändå gå därifrån med dagens kanske första birdie. Härligt.


 Hål 12

Hål 12. Gul 485m/Röd 450m HCP 2 par 5, banans kanske mest krävande hål både när det gäller fysiken och spelstrategin, för här krävs ett perfekt utslag som landar ca 2-5 m till vänster om höger fairway bunker, härifrån rullar bollen ner något till vänster vilket gör att man slipper att spela över vegetationen i den svaga doglegen höger, härefter är det uppför hela vägen fram till green. Här rekommenderas att ta minst 2 klubbor mer än vad avståndet anger för att nå in. Undvik den osynliga bunkern kort om green på höger sidan. Stor klurig green. Par, Grattis.

Herr och damtoalett finns på vänster sida innan green, kan även nås vid 15:e tee.

 Hål 13

Hål 13. Gul 382m/Röd 342m HCP 6 par 4, här utgör palmen mitt i fairway riktmärke men valet höger eller vänster om på utslaget avgörs av om inspelet till greenen som ligger något nedanför landnings ytan för driven, spelas med draw eller fade. Bunkrar och djup avrinnings yta på vänster sida, även en bunker som fångar för korta inspel på höger sidan. Banans kanske lättaste green att läsa.


 Hål 14

Hål 14. Gul 364m/Röd 351m HCP 8 par 4, med den gula och av så många barn avskydda citronen på första parkett som åskådare till höger om utslags platsen. Utslaget spelas uppför och efter en kraftig dogleg höger går hålet något ned mot den väl inbunkrade greenen. Här gäller det att bestämma om man vill chansa över trädridån för ett kortare inspel eller spela säkert på utslaget till vänster om trädridån med ett längre inspel som följd. Svårläst green som oftast överläses, medelgolfaren tar gärna en bogey här.


 Hål 15

Hål 15. Gul 192m/Röd 155m HCP 14 Par 3, ett hål som oftast spelas ca 160 m från gul tee med en väl inbunkrad green med såväl sand som gräsbunkrar, här finns dock möjligheter för dig som siktar rätt att rulla in bollen för ett säkert par. Undvik att vara lång då avrinnings yta bakom green ofta leder till förlorad boll.


 Hål 16

Hål 16. Gul 451m/Röd 400m HCP 10 Par 5, en par 5:a som på score kortet känns som en given par men kräver bra slag för detta resultat på hålet. Här gäller det för herrarna att inte gena för mycket på vänster sidan, trots att det är inbjudande med de kraftiga nedförs lutet, här kan bollen då lätt rullar in i skogen. Damerna har ett betydligt lättare utslag och kan ofta våga sikta lite mer på vänster sidan. För par krävs perfekt inspel i längd då inspelen spelas uppför. Undvik högersidan 150 m före green där sidovattnet kostar slag. Inbunkrad långsmal green.


 Hål 17

Hål 17. Gul 158m/Röd 147m HCP 16 Par 3, ett verkligt läckert korthål som spelas över en ravin. Här krävs en carry på ca 80-90m. Här finns gott om plats på vänster sidan vid green området men undvik höger sidan där sidovattnet ger pliktslag så även bakom green. Strategiskt utplacerade bunkrar runt green. Bra möjlighet till par för den som slår rakt.


 Hål 18

Hål 18. Gul 485m/Röd 402m HCP 4 Par 5, en slingrande fairway uppför hela vägen mot den upphöjda greenen som är två separata greenområden. Här gäller det att hålla bollen mitt i fairway hela vägen för bästa läge inför såväl nästa slag som inspelet. Den upphöjda greenen kräver minst 1 klubba mer vid inspelet. Svårlästa stora greener oavsett vilken som spelas för dagen. Alla bör vara nöjda med par här.

Så var det slut på en trevlig golfrunda och dags att sammanställa resultatet på en av Spaniens bäst belägna golfrestauranger. Här avnjuts den kalla ölen eller vinet med dagens tapas, en härlig sandwich eller en fantastisk 4 rätters meny till mycket bra pris med en milsvidd utsikt över medelhavet med Cartagena, La Manga, Mar Menor i horisonten.
Ovanstående är nedtecknat av Campoamor´s skandinaviska golfrepresentant Ulf Nebel

Dela med dig

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn